Nếu bạn đang tìm kiếm bản vẽ nhà 2 tầng đẹp, vui lòng tham khảo bài viết sau để có thể chọn bản vẽ chi tiết cho thiết kế nhà mà bạn thích ngay trong bài viết sau. Nhà 2 tầng là một trong những ngôi nhà thường được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Tùy vào diện tích mảnh đất của bạn để bạn có thể xây dựng và thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, phong thủy cho cả gia đình bạn. Dưới đây là 30 bản vẽ nhà 2 tầng chi tiết nhất.

  1. Nhà 2 Tầng 4 x 13.5m

Bản vẽ nhà phố 2 tầng 4x13.5m
Bản vẽ nhà phố 2 tầng 4×13.5m

2. Nhà 2 Tầng 4 x 15.5m

Nhà 2 Tầng 4 x 15.5m
Nhà 2 Tầng 4 x 15.5m

3. Nhà 2 Tầng 4 x 20m

Bản vẽ nhà 2 tầng 4 x 20m
Bản vẽ nhà 2 tầng 4 x 20m

4. Nhà 2 Tầng 5 x 14m

Bản vẽ nhà 2 Tầng 5 x 14m
Bản vẽ nhà 2 Tầng 5 x 14m

5. Nhà 2 Tầng 5 x 16.4m

 

Bản vẽ nhà 2 Tầng 5 x 16.4m
Bản vẽ nhà 2 Tầng 5 x 16.4m

6.  Nhà 2 Tầng 4.4m x 14m

Bản vẽ nhà 2 Tầng 4 x 14m
Bản vẽ nhà 2 Tầng 4 x 14m

7. Nhà 2 Tầng 4m x 15m

Bản vẽ nhà 2 Tầng 4 x 15m
Bản vẽ nhà 2 Tầng 4 x 15m

8. Nhà 2 Tầng 5.6m x 12m

Bản vẽ nhà 2 tầng 5,6m X 12m
Bản vẽ nhà 2 tầng 5,6m X 12m

9. Nhà 2 Tầng 5m x 13m

Bản vẽ nhà 2 Tầng 5m x 13m
Bản vẽ nhà 2 Tầng 5m x 13m

10. Nhà 2 Tầng 5m x 10m

Bản vẽ nhà 2 tầng 5m x 10m
Bản vẽ nhà 2 tầng 5m x 10m

11. Nhà 2 Tầng 6m x 10m

Bản vẽ nhà 2 Tầng 6m x 10m
Bản vẽ nhà 2 Tầng 6m x 10m

12. Nhà 2 Tầng 4m x 20m

Bản vẽ nhà 2 Tầng 4m x 20m
Bản vẽ nhà 2 Tầng 4m x 20m

13. Nhà 2 Tầng 4.2m x 7m

Bản vẽ nhà 2 tầng 4.2m x 7m
Bản vẽ nhà 2 tầng 4.2m x 7m

14. Nhà 2 Tầng 4.73m x 15.2m

Bản vẽ nhà 2 tầng 4.73m x 15.2m
Bản vẽ nhà 2 tầng 4.73m x 15.2m

15. Nhà 2 Tầng 4.8m x 16m

Bản vẽ nhà 2 tầng 4.8m x 16m
Bản vẽ nhà 2 tầng 4.8m x 16m

16. Nhà 2 Tầng 4.7m x 8.2m

Bản vẽ nhà 2 tầng 4.7m x 8.2m
Bản vẽ nhà 2 tầng 4.7m x 8.2m

17. Nhà 2 Tầng 4.6m x 10.5m

Bản vẽ nhà 2 tầng 4.6m x 10.5m
Bản vẽ nhà 2 tầng 4.6m x 10.5m

18. Nhà 2 Tầng 3.7m x 14m

Bản vẽ nhà 2 Tầng 3.7m x 14m
Bản vẽ nhà 2 Tầng 3.7m x 14m

19. Nhà 2 Tầng 3.6m x 9.3m

Bản vẽ nhà 2 tầng 3.6m x 9.3m
Bản vẽ nhà 2 tầng 3.6m x 9.3m

20. Nhà 2 Tầng 3.4m x 12.6m

Bản vẽ nhà 2 tầng 3.4m x 12.6m
Bản vẽ nhà 2 tầng 3.4m x 12.6m

21. Nhà 2 Tầng 4.3m x 13m

Bản vẽ nhà 2 Tầng 4.3m x 13m
Bản vẽ nhà 2 Tầng 4.3m x 13m

Hotline: 0976.55.77.82